Magic Needle Cannulas
Magic Needle Cannulas

Κάνουλες μεσοθεραπείας (διάφορες διάμετροι και μήκη).

προϊόν από Γαλλία 

[1] Magic Needle Cannula Kit 30G x 27mm
[2] Magic Needle Cannula Kit 27G x 37mm
[3] Magic Needle Cannula Kit 25G x 50mm
[4] Magic Needle Cannula Kit 25G x 40mm
[5] Magic Needle Cannula Kit 22G x 57mm
 • Καταλληλότητα
  Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες για μεσοθεραπεία.

 • Χαρακτηριστικά
  Αποστειρωμένες (EtO), μιας χρήσης, αναλώσιμες κάνουλες.

 • Αποτελέσματα

  • Ασφάλεις κωθώς οι κάνουλες παρέχονται αποστειρωμένες και απομονωμένες σε ξεχωριστές αποστειρωμένες κυψέλες.
  • Ευελιξία στην εφαρμοζόμενη συσκευή σύρριγγας. Η χρήση τύπου Luer κώνου της βελόνας με δυνατότητα κουμπώματος επιτρέπει
   συνδεσιμότητα τόσο για κλασσικές σύριγγες όσο για συσκευές με συσκευές πολλαπλών συρρίγγων
  • Ποικιλία απο διαφορετικές διαμέτρους, μήκη και σχήματα βελονών για κάθε μία απο τις συσκευές εφαρμογής τεχνικών.

 • Συσκευασία
  κουτί των 50 κανουλών

Στη Δίεση σας παρέχουμε διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση για κανουλες.

Δείτε προϊόντα Magic Needle